Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Рекомендації VІІI Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб”

 

Рекомендації VІІI Міжнародної конференції “Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб”

(м. Львів, 26 травня 2016 року)

У ході міжнародної конференції з порядком денним “Становлення та розвиток спеціальних служб: східноєвропейський та український досвід” учасники

обговорили питання соціальних трансформацій кінця ХХ – початку ХХІ століття, що відбулися у країнах Східної Європи, та їх впливу на становлення і реформування спеціальних служб;

погодилися з тим, що ключовими чинниками цих процесів стала інтеграція країн Східної Європи до НАТО та ЄС; водночас, моделі реформування сектору внутрішньої безпеки визначалися у першу чергу політико-правовими реаліями і історико-культурною традицією кожної із держав, що визначило різноманітні підходи до визначення компетенції спеціальних служб у східноєвропейських країнах;

визнали, що комплекс наявних загроз національній безпеці України, найбільш гострими з яких є агресія Російської Федерації та корупція в Україні, становить небезпеку для існування Української держави;

підкреслили, що ключовим фактором, який визначає необхідність реформування СБ України, є потреба у забезпеченні сталого розвитку українського суспільства, передумовою чого є дотримання верховенства права, у тому числі у контексті діяльності спеціальної служби, що має служити народу України, захищати його права та поважати свободи, дотримуючись законності та рівноправного ставлення до громадян;

визначили, що метою реформування СБ України є створення ефективної, динамічної та гнучкої в управлінні спеціальної служби, укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними і технічними засобами, здатної належним чином протистояти сучасним викликам і загрозам державній безпеці України;

наголосили, що реформування СБ України повинно відбуватися із урахуванням пріоритету прав та свобод людини, принципів верховенства права, позапартійності, прозорості та відкритості для демократичного цивільного контролю, у координації і взаємодії з іншими суб’єктами сектору безпеки і оборони України та із врахуванням кращих практик побудови спеціальних служб країн ЄС і НАТО;

дійшли висновку, що реформування СБ України повинно передбачити виконання таких завдань:

підвищення інституційної спроможності СБ України як спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності і забезпечення охорони державної таємниці, головного органу у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

розмежування функціональних завдань і повноважень СБ України з іншими правоохоронними і державними органами у сфері протидії корупції та організованій злочинності, досудового розслідування; забезпечення захисту інтересів держави в економічній, інформаційній, кібернетичній сферах;

встановлення оптимального співвідношення військових і цивільних посад в структурі СБ України відповідно до змін безпекового середовища України;

запровадження ефективного механізму кадрового забезпечення в системі СБ України, удосконалення системи підготовки кадрів для потреб СБ України, забезпечення належного рівня соціального і правового захисту співробітників СБ України;

удосконалення порядку фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності СБ України;

запровадження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю за діяльністю СБ України;

та за результатами Конференції рекомендували:

при формулюванні основних напрямів реформування СБ України враховувати правові моделі та досвід країн Східної Європи і Балтії у сфері розбудови сектору внутрішньої безпеки; при визначенні компетенції СБ України виходити із правових та безпекових реалій, історико-культурних традицій українського суспільства;

на основі Концепції реформування Служби безпеки України та з урахуванням рекомендацій конференції підготувати План імплементації Концепції реформування Служби безпеки України та проекти змін і доповнень до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність СБ України; до цієї роботи залучити провідних вітчизняних та зарубіжних експертів сектору безпеки і оборони, представників неурядових організацій, членів Громадської ради при СБ України, при цьому здійснювати її у тісній взаємодії з Верховною Радою України, зокрема її профільним комітетом;

передбачити як мінімум 5-річний перехідний період для забезпечення ефективної імплементації Концепції реформування Служби безпеки України;

створити орган, відповідальний за моніторинг реформування протягом цього періоду;

посилити роботу з інформування суспільства щодо результатів діяльності СБ України, зокрема запланувати спільно із Консультативною місією ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України публікацію Річного звіту щодо основних результатів діяльності СБ України у 2016 році;

 

Апарату РНБО України та Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони:

вивчити доцільність встановлення додаткових форм контролю за діяльністю СБ України з боку Верховної Ради України через створення незалежного парламентського наглядового органу з метою контролю та перевірки будь-яких видів діяльності СБ України. Цей орган може включати спеціалістів у сфері безпеки та оборони України, які не є народними депутатами, мають високий фаховий рівень та авторитет у суспільстві. Переглянута система контролю та нагляду за діяльністю СБ України покликана забезпечувати суворе дотримання СБ України законних принципів її діяльності, прав та свобод громадян, національного та міжнародного законодавства у сфері прав людини.

забезпечити супроводження доопрацювання і прийняття законів, необхідних для реформування СБ України.

 

Співорганізатори та учасники
VІІІ Міжнародної конференції

Напрямки діяльності

Консультативно-дорадчий центр допомоги учасникам бойових дій

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Школяренко Сергій Анатолійович
детальніше
Мельник Володимир Анатолійович
детальніше
Резніков Юрій Іванович
детальніше

Переглянути повний список


                                                                               

 

      https://ssu.gov.ua/uploads/p_31_49499313.jpg