Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Додаток

до розпорядження Центрального управління

Служби безпеки України

від 05.06.2017 № 219

 

СКЛАД

комісіі для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної

служби  категорії «Б» і «В» в Службі безпеки України

 

Заступник Голови СБУ згідно з розподілом функціональних обов’язків (голова конкурсної комісії);

начальник УРОС (заступник голови конкурсної комісії)

начальник Апарату Голови;

начальник ДОДТЛ;

начальник ДГЗ;

начальник Головної інспекції;

начальник УПЗ;

начальник УРДЗК;

начальник ФЕУ;

Голова Об’єднаного комітету профспілки СБ України;

співробітник УРОС, до посадової інструкції якого входить виконання повноважень адміністратора конкурсної комісії.  

Додаток 1

до наказу Голови СБ України

від 03.08.2017 № 447

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –

спеціаліста структурного підрозділу

Управління Служби безпеки України в Черкаській області

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та утримання у встановлений термін дебіторської заборгованості;

веде облік та контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги;

організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку взятих бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в обласному казначействі;

веде первинний облік взаємних розрахунків та проводить щоквартальну звірку залишків з організаціями та установами;

складає та подає до податкових інспекцій регіону  “Податковий розрахунок земельного податку”, “Податкову декларацію з плати за землю” та звіти про суми податкових пільг;

приймає участь в роботі інвентаризаційної комісії;

працює з документами з обмеженим доступом;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку СБ України.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2750 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

 

Інформація про строковість або безстроковість призначення на посаду

 

строкове призначення на посаду державної служби на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 16 год. 45 хв.  17 серпня 2017 року.

Дата і місце проведення конкурсу

29 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6;

30 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6

Прізвище, ім'я та батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

адреса електронної пошти: konkurs_uros@ssu.gov.ua

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільно

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра. Бажано вища освіта за напрямом підготовки “Управління та адміністрування”, спеціальність “Облік і оподаткування”.

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про Службу безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативні акти Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку, та інші, акти Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері державної служби, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

3.

Професійні чи технічні знання

знання порядку ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та фінансової звітності;
вміння вести облік та контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги; вміння організовувати та забезпечувати контроль, аналіз та оцінку взятих бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в обласному казначействі; вміння розглядати листи та заяви підприємств щодо службової діяльності в межах своєї компетенції; вміння складати та подавати до податкових інспекцій регіону “Податковий розрахунок земельного податку”, “Податкову декларацію з плати за землю” та звіти про суми податкових пільг; знання порядку проведення інвентаризації; вміння працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку; знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

4.

Спеціальний досвід роботи

 

5.

Знання сучасних інформаційних  технологій

впевнений користувач ПК (МS Office), вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користування офісною технікою.

6.

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

Додаток 2

до наказу Голови СБ України

від 03.08.2017 № 447

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –

спеціаліста структурного підрозділу

Управління Служби безпеки України в Чернігівській області

 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

Посадові обов’язки

 

 

веде облік касових операцій, бланків суворої звітності, грошових документів;

здійснює облік цінностей та товарів, вилучених у контрабандистів та валютчиків;

виконує облік позабалансових рахунків;

працює з документами з обмеженим доступом;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку СБ України.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2750 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість або безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 16 год. 45 хв.  17 серпня 2017 року.

Дата і місце проведення конкурсу

29 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6;

30 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6

Прізвище, ім'я та батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

адреса електронної пошти: konkurs_uros@ssu.gov.ua

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільно

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра. Бажано вища освіта за напрямом підготовки «Бухгалтерський облік», «Економіка», «Фінанси».

 

 

 

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про Службу безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативні акти Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку, та інші, акти Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері державної служби, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

3.

Професійні чи технічні знання

вміння формувати в бухгалтерському обліку та розкривати у фінансовій звітності інформацію про грошові кошти та інші матеріальні активи згідно з вимогами «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 № 637, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

знання правил виконання інвентаризації грошових коштів та запасів;

вміння працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

4.

Спеціальний досвід роботи

 

5.

Знання сучасних інформаційних  технологій

впевнений користувач ПК (МS Office), вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користування офісною технікою.

6.

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

Додаток 3

до наказу Голови СБ України

від 03.08.2017 № 447

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –

спеціаліста структурного підрозділу

Управління Служби безпеки України в Чернігівській області

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

 

 

здійснює облік операцій пов’язаних з рухом товарно-матеріальних цінностей, малоцінних необоротних активів, капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи;

здійснює калькуляцію готової продукції та облік операцій пов’язаних з рухом та списанням продуктів харчування;

готує та обліковує документи на отримання товарно-матеріальних цінностей, статистичної звітності;

працює з документами з обмеженим доступом;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку СБ України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2750 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість або безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду державної служби на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 16 год. 45 хв.  17 серпня 2017 року.

Дата і місце проведення конкурсу

29 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6;

30 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6

Прізвище, ім'я та батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

адреса електронної пошти: konkurs_uros@ssu.gov.ua

 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільно

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра. Бажано вища освіта за напрямом підготовки «Бухгалтерський облік», «Економіка», «Фінанси», «Менеджмент організацій».

 

 

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про Службу безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативні акти Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку, та інші, акти Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері державної служби, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

3.

Професійні чи технічні знання

вміння формувати в бухгалтерському обліку та розкривати у фінансовій звітності інформацію
про рух товарно-матеріальних цінностей, малоцінних необоротних активів, капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні актив відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

знання правил виконання інвентаризації активів
та зобов’язань;

вміння працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

4.

Спеціальний досвід роботи

 

5.

Знання сучасних інформаційних  технологій

впевнений користувач ПК (МS Office), вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користування офісною технікою.

6.

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

 

 

Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України (м. Киї-01030, вул. Золотоворітська , 5, контактний телефон 279-50-80) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Спеціалізоване будівельне управління Служби безпеки України»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Служби безпеки України

08.12.2017 року № 693

(в редакції наказу Голови Служби безпеки України  від 16.12.2017 року № 726 )

 

УМОВИ

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії “В” –
провідного спеціаліста

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює організацію централізованого постачання майна господарського призначення;

готує проекти договорів стосовно централізованого придбання продукції господарського призначення в системі СБУ;

приймає участь у плануванні державних закупівель матеріально-технічних засобів, у підготовці та проведенні процедур закупівлі та маркетингових досліджень ринку товарів, робіт та послуг на території України;

здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації та визначає фактичну потребу у матеріально-технічних засобах;

шляхом листування, здійснює взаємодію з державними органами влади

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4600 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (роздрукована з електронної декларації).

Термін подання документів для участі в конкурсі: до 17 год. 5 січня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Ірининська, буд. 6, о 10 год. 00 хв.,
16 січня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Сіргієнко Людмила Миколаївна,

тел. 255-85-54,

електронна пошта: konkurs_uros@ssu.gov.ua

адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Малопідвальна, 16, м.Київ 01601 (з поміткою на конверті “Для участі в конкурсі”)

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю “Економіка”, “Менеджмент”, “Право”

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

 вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія

 

вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими підрозділами

3.

Особистісні компетенції

відповідальність, ініціативність, пунктуальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі

       

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України “Про державну службу” ;

Закон України “Про запобігання корупції

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України “Про публічні закупівлі”, “Про державну таємницю”, “Про Службу безпеки України”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні”, Бюджетний кодекс України

3.

Спеціальні знання, які необхідні для виконання завдань та обов’язків, відповідно до посадової інструкції

знання проведення маркетингових досліджень за використанням та експлуатацією матеріально-технічних засобів;

знання документального забезпечення проведення процедур закупівлі, здійснення маркетингового дослідження ринку цін на загально-технічне та спеціальне майно;

знання порядку укладання проектів договорів та контролю за їх виконанням;

знання правил виконання інвентаризації активів та зобов’язань;

знання порядку розробки проекту річного плану публічних закупівель товарів, робіт і послуг та пропозицій до проекту кошторису витрат на бюджетний рік;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом

4.

Технічні знання та вміння

впевнений користувач ПК (MS Office);

вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

користування офісною технікою

 

 

 

 

Служба безпеки України інформує

Консультативний центр для учасників антитерористичної операції

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Плетень (Куцаковський) Дмитро Анатолійович
детальніше
Фартух Сергій Олександрович
детальніше
Василиха Сергій Миколайович
детальніше

Переглянути повний список