Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
     

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

Додаток

до розпорядження Центрального управління

Служби безпеки України

від 05.06.2017 № 219

 

СКЛАД

комісіі для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної

служби  категорії «Б» і «В» в Службі безпеки України

 

Заступник Голови СБУ згідно з розподілом функціональних обов’язків (голова конкурсної комісії);

начальник УРОС (заступник голови конкурсної комісії)

начальник Апарату Голови;

начальник ДОДТЛ;

начальник ДГЗ;

начальник Головної інспекції;

начальник УПЗ;

начальник УРДЗК;

начальник ФЕУ;

Голова Об’єднаного комітету профспілки СБ України;

співробітник УРОС, до посадової інструкції якого входить виконання повноважень адміністратора конкурсної комісії.  

Додаток 1

до наказу Голови СБ України

від 03.08.2017 № 447

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –

спеціаліста структурного підрозділу

Управління Служби безпеки України в Черкаській області

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та утримання у встановлений термін дебіторської заборгованості;

веде облік та контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги;

організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку взятих бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в обласному казначействі;

веде первинний облік взаємних розрахунків та проводить щоквартальну звірку залишків з організаціями та установами;

складає та подає до податкових інспекцій регіону  “Податковий розрахунок земельного податку”, “Податкову декларацію з плати за землю” та звіти про суми податкових пільг;

приймає участь в роботі інвентаризаційної комісії;

працює з документами з обмеженим доступом;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку СБ України.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2750 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

 

Інформація про строковість або безстроковість призначення на посаду

 

строкове призначення на посаду державної служби на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 16 год. 45 хв.  17 серпня 2017 року.

Дата і місце проведення конкурсу

29 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6;

30 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6

Прізвище, ім'я та батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

адреса електронної пошти: konkurs_uros@ssu.gov.ua

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільно

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра. Бажано вища освіта за напрямом підготовки “Управління та адміністрування”, спеціальність “Облік і оподаткування”.

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про Службу безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативні акти Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку, та інші, акти Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері державної служби, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

3.

Професійні чи технічні знання

знання порядку ведення бухгалтерського обліку, складання бюджетної та фінансової звітності;
вміння вести облік та контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати за товари, роботи та послуги; вміння організовувати та забезпечувати контроль, аналіз та оцінку взятих бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в обласному казначействі; вміння розглядати листи та заяви підприємств щодо службової діяльності в межах своєї компетенції; вміння складати та подавати до податкових інспекцій регіону “Податковий розрахунок земельного податку”, “Податкову декларацію з плати за землю” та звіти про суми податкових пільг; знання порядку проведення інвентаризації; вміння працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку; знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

4.

Спеціальний досвід роботи

 

5.

Знання сучасних інформаційних  технологій

впевнений користувач ПК (МS Office), вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користування офісною технікою.

6.

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

Додаток 2

до наказу Голови СБ України

від 03.08.2017 № 447

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –

спеціаліста структурного підрозділу

Управління Служби безпеки України в Чернігівській області

 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

Посадові обов’язки

 

 

веде облік касових операцій, бланків суворої звітності, грошових документів;

здійснює облік цінностей та товарів, вилучених у контрабандистів та валютчиків;

виконує облік позабалансових рахунків;

працює з документами з обмеженим доступом;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку СБ України.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2750 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість або безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 16 год. 45 хв.  17 серпня 2017 року.

Дата і місце проведення конкурсу

29 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6;

30 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6

Прізвище, ім'я та батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

адреса електронної пошти: konkurs_uros@ssu.gov.ua

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільно

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра. Бажано вища освіта за напрямом підготовки «Бухгалтерський облік», «Економіка», «Фінанси».

 

 

 

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про Службу безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативні акти Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку, та інші, акти Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері державної служби, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

3.

Професійні чи технічні знання

вміння формувати в бухгалтерському обліку та розкривати у фінансовій звітності інформацію про грошові кошти та інші матеріальні активи згідно з вимогами «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 № 637, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

знання правил виконання інвентаризації грошових коштів та запасів;

вміння працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

4.

Спеціальний досвід роботи

 

5.

Знання сучасних інформаційних  технологій

впевнений користувач ПК (МS Office), вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користування офісною технікою.

6.

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

Додаток 3

до наказу Голови СБ України

від 03.08.2017 № 447

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” –

спеціаліста структурного підрозділу

Управління Служби безпеки України в Чернігівській області

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

 

 

здійснює облік операцій пов’язаних з рухом товарно-матеріальних цінностей, малоцінних необоротних активів, капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні активи;

здійснює калькуляцію готової продукції та облік операцій пов’язаних з рухом та списанням продуктів харчування;

готує та обліковує документи на отримання товарно-матеріальних цінностей, статистичної звітності;

працює з документами з обмеженим доступом;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку СБ України.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 2750 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість або безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на посаду державної служби на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 16 год. 45 хв.  17 серпня 2017 року.

Дата і місце проведення конкурсу

29 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6;

30 серпня 2017 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6

Прізвище, ім'я та батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

адреса електронної пошти: konkurs_uros@ssu.gov.ua

 

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільно

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра
або бакалавра. Бажано вища освіта за напрямом підготовки «Бухгалтерський облік», «Економіка», «Фінанси», «Менеджмент організацій».

 

 

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про державну таємницю», «Про Службу безпеки України», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативні акти Державної казначейської служби України щодо ведення бухгалтерського обліку, та інші, акти Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері державної служби, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

3.

Професійні чи технічні знання

вміння формувати в бухгалтерському обліку та розкривати у фінансовій звітності інформацію
про рух товарно-матеріальних цінностей, малоцінних необоротних активів, капітальних інвестицій в інші необоротні матеріальні актив відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

знання правил виконання інвентаризації активів
та зобов’язань;

вміння працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

4.

Спеціальний досвід роботи

 

5.

Знання сучасних інформаційних  технологій

впевнений користувач ПК (МS Office), вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користування офісною технікою.

6.

Особистісні якості

відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, ініціативність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

 

 

Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України (м. Киї-01030, вул. Золотоворітська , 5, контактний телефон 279-50-80) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Спеціалізоване будівельне управління Служби безпеки України»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Служби безпеки України

08.12.2017 року № 693

(в редакції наказу Голови Служби безпеки України  від 16.12.2017 року № 726 )

 

УМОВИ

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії “В” –
провідного спеціаліста

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює організацію централізованого постачання майна господарського призначення;

готує проекти договорів стосовно централізованого придбання продукції господарського призначення в системі СБУ;

приймає участь у плануванні державних закупівель матеріально-технічних засобів, у підготовці та проведенні процедур закупівлі та маркетингових досліджень ринку товарів, робіт та послуг на території України;

здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації та визначає фактичну потребу у матеріально-технічних засобах;

шляхом листування, здійснює взаємодію з державними органами влади

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4600 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (роздрукована з електронної декларації).

Термін подання документів для участі в конкурсі: до 17 год. 5 січня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Ірининська, буд. 6, о 10 год. 00 хв.,
16 січня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Сіргієнко Людмила Миколаївна,

тел. 255-85-54,

електронна пошта: konkurs_uros@ssu.gov.ua

адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Малопідвальна, 16, м.Київ 01601 (з поміткою на конверті “Для участі в конкурсі”)

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю “Економіка”, “Менеджмент”, “Право”

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

 вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія

 

вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими підрозділами

3.

Особистісні компетенції

відповідальність, ініціативність, пунктуальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі

       

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України “Про державну службу” ;

Закон України “Про запобігання корупції

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України “Про публічні закупівлі”, “Про державну таємницю”, “Про Службу безпеки України”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні”, Бюджетний кодекс України

3.

Спеціальні знання, які необхідні для виконання завдань та обов’язків, відповідно до посадової інструкції

знання проведення маркетингових досліджень за використанням та експлуатацією матеріально-технічних засобів;

знання документального забезпечення проведення процедур закупівлі, здійснення маркетингового дослідження ринку цін на загально-технічне та спеціальне майно;

знання порядку укладання проектів договорів та контролю за їх виконанням;

знання правил виконання інвентаризації активів та зобов’язань;

знання порядку розробки проекту річного плану публічних закупівель товарів, робіт і послуг та пропозицій до проекту кошторису витрат на бюджетний рік;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом

4.

Технічні знання та вміння

впевнений користувач ПК (MS Office);

вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

користування офісною технікою

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Служби безпеки України

від 19.06.2018 № 1067

У М О В И

проведення конкурсу на посаду державної служби

категорії “В” – провідного спеціаліста

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

Здійснює контроль за використанням державних фінансових ресурсів шляхом формування розрахункових відомостей на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, з утриманням податків та нарахування обов’язкових внесків у відповідні фонди згідно чинного законодавства України;

здійснює складання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування і подання до Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві;

складає зведені розрахунки на перерахування коштів державного бюджету щодо учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, а також розрахунки видатків для виплати компенсацій та допомоги, надання пільг за формами згідно з діючими нормативно-правовими актами;

забезпечує збереження та конфіденційність бухгалтерських документів, персональних даних працівників.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6000 грн.

та надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

копія (копії) документа (документів) про освіту;

оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (роздрукована з електронної декларації).

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 17 години 10 липня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

19 липня 2018 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

електронна пошта: konkurs_uros@ssu.gov.ua

адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою: вул. Малопідвальна, 16, м. Київ 01601 (з поміткою на конверті “Для участі в конкурсі”).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю “Економіка”, “Економіст з обліку і аудиту”, “Бухгалтер-аналітик”.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільно.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією з обмеженим доступом;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

здатність концентруватись на деталях.

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими підрозділами.

3.

Особистісні компетенції

Чесність, порядність, відповідальність, пунктуальність, дисциплінованість, сумлінність, наполегливість, уважність до деталей, стресостійкість, системність та самостійність в роботі, комунікабельність, орієнтація на саморозвиток, повага до інших.

4.

Технічні знання та вміння

Впевнений користувач ПК (MS Office);

вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції”.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України “Про Службу безпеки України”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про державну таємницю”, “Про очищення влади”, “Про державний бюджет України на 2018 рік”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, накази Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”, від 14.04.2015 № 435 “Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, накази Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, від 26.09.2005 № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”.

3.

Спеціальні знання, які необхідні для виконання завдань та обов’язків, відповідно до посадової інструкції

Знання основних засад бухгалтерського обліку в бюджетній сфері;

знання щодо нарахувань та утримань заробітної плати працівникам (табель обліку робочого часу, розрахунок відпусток, відряджень);

знання щодо розрахунку листків непрацездатності в залежності від трудового стажу;

знання щодо оформлення та здачі податкової звітності (1ДФ, персоніфікація обліку працівника);

знання щодо доплат за тимчасово відсутніх працівників;

знання щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Служби безпеки України

від 07.09.2018 № 1548

 

 

 

У М О В И

проведення конкурсу на посаду державної служби

категорії “В” – спеціаліста

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

Здійснює нарахування грошового забезпечення та підйомної допомоги військовослужбовцям;

здійснює нарахування заробітної плати та інших виплат медпрацівникам;

забезпечує ведення бухгалтерських операцій, пов’язаних з рухом малоцінних та швидкозношуваних предметів;

забезпечує збереження та конфіденційність бухгалтерських документів, персональних даних працівників.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3600 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

копія (копії) документа (документів) про освіту;

оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (роздрукована з електронної декларації).

Термін подання документів для участі в конкурсі:
до 17 години 28 вересня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

9 жовтня 2018 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-86,

електронна пошта: konkurs_uros@ssu.gov.ua

адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою: вул. Малопідвальна, 16, м. Київ 01601 (з поміткою на конверті “Для участі в конкурсі”).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю “Економіка”, “Бухгалтерський облік та аудит”, “Фінанси”.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільно.

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими підрозділами.

3.

Особистісні компетенції

Відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

4.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (MS Office);

вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

користування офісною технікою.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції”.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України “Про Службу безпеки України”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про державну таємницю”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Податковий кодекс України; Бюджетний кодекс України; Кодекс законів про працю України;

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3.

Спеціальні знання, які необхідні для виконання завдань та обов’язків, відповідно до посадової інструкції

Знання принципів нарахування заробітної плати та відрахування з неї;

знання формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про матеріальні активи згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

знання правил виконання інвентаризації активів та зобов’язань;

працювати з інформацією та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності установи за даними бухгалтерського обліку;

знання порядку поводження з документами з обмеженим доступом.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Служби безпеки України

від 18.10.2018 № 1859

 

 

У М О В И

проведення конкурсу на посаду державної служби

категорії “В” – головного спеціаліста

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

здійснює складання Плану розподілу пільгових санаторно-курортних путівок на поточний рік;

розробляє проекти наказів та розпоряджень з питань санаторно-курортного забезпечення прикріплених контингентів;

приймає участь у комплексних перевірках оздоровниць, санаторно-відбіркових комісій підрозділів, органів, закладів СБУ;

опрацьовує вхідну кореспонденцію, звернення громадян, готує проекти відповідей;

забезпечує конфіденційність відомостей про персональні данні співробітників.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7500 грн.

та надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

копія (копії) документа (документів) про освіту;

оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (роздрукована з електронної декларації).

Термін подання документів для участі в конкурсі: до 17 години 7 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

14 листопада 2018 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

електронна пошта: konkurs_uros@ssu.gov.ua

адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою: вул. Малопідвальна, 16, м. Київ 01601 (з поміткою на конверті “Для участі в конкурсі”).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища   освіта   за   освітнім   ступенем  не   нижче

молодшого    бакалавра   або    бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільно

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння розподіляти роботу та концентруватись
на деталях;

вміння надати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими підрозділами.

3.

Особистісні компетенції

Відповідальність, ініціативність, пунктуальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

4.

Технічні знання та вміння

Впевнений користувач ПК (MS Office);

вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

користування офісною технікою.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції”.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України “Про Службу безпеки України”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

3.

Спеціальні знання, які необхідні для виконання завдань та обов’язків, відповідно до посадової інструкції

Знання процедури розподілу пільгових путівок;

знання порядку розробки Плану розподілу пільгових санаторно-курортних путівок на поточний рік;

знання порядку проведення комплексних перевірок оздоровниць, санаторно-відбіркових комісій підрозділів, органів, закладів СБУ;

знання порядку розробки відомчих нормативно-правових актів з питань санаторно-курортного забезпечення прикріплених контингентів;

знання порядку узагальнення та оформлення аналітичних матеріалів;

знання порядку поводження з документами
з обмеженим доступом.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови Служби безпеки України

від 18.10.2018 № 1859

 

 

У М О В И

проведення конкурсу на посаду державної служби

категорії “В” – головного спеціаліста

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

здійснює складання Плану розподілу пільгових санаторно-курортних путівок на поточний рік;

розробляє проекти наказів та розпоряджень з питань санаторно-курортного забезпечення прикріплених контингентів;

приймає участь у комплексних перевірках оздоровниць, санаторно-відбіркових комісій підрозділів, органів, закладів СБУ;

опрацьовує вхідну кореспонденцію, звернення громадян, готує проекти відповідей;

забезпечує конфіденційність відомостей про персональні данні співробітників.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7500 грн.

та надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

надбавка та доплати (відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби (пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки із проставленням власноручного підпису) до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);

копія (копії) документа (документів) про освіту;

оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (роздрукована з електронної декларації).

Термін подання документів для участі в конкурсі: до 17 години 7 листопада 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

14 листопада 2018 року, 10 год. 00 хв.,

м. Київ, вул. Ірининська, 6.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Піхота Ірина Володимирівна

тел. 256-99-41,

електронна пошта: konkurs_uros@ssu.gov.ua

адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою: вул. Малопідвальна, 16, м. Київ 01601 (з поміткою на конверті “Для участі в конкурсі”).

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

1.

Освіта

Вища   освіта   за   освітнім   ступенем  не   нижче

молодшого    бакалавра   або    бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільно

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння розподіляти роботу та концентруватись
на деталях;

вміння надати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими підрозділами.

3.

Особистісні компетенції

Відповідальність, ініціативність, пунктуальність, дисциплінованість, наполегливість, уважність до деталей, сумлінність, орієнтація на саморозвиток, стресостійкість, системність та самостійність в роботі.

4.

Технічні знання та вміння

Впевнений користувач ПК (MS Office);

вільне користування автоматизованими системами обліку нормативно-правових актів;

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

користування офісною технікою.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України “Про державну службу”;

Закон України “Про запобігання корупції”.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України “Про Службу безпеки України”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про державну таємницю”, “Про звернення громадян”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”,
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

3.

Спеціальні знання, які необхідні для виконання завдань та обов’язків, відповідно до посадової інструкції

Знання процедури розподілу пільгових путівок;

знання порядку розробки Плану розподілу пільгових санаторно-курортних путівок на поточний рік;

знання порядку проведення комплексних перевірок оздоровниць, санаторно-відбіркових комісій підрозділів, органів, закладів СБУ;

знання порядку розробки відомчих нормативно-правових актів з питань санаторно-курортного забезпечення прикріплених контингентів;

знання порядку узагальнення та оформлення аналітичних матеріалів;

знання порядку поводження з документами
з обмеженим доступом.

 

Служба безпеки України інформує

Консультативно-дорадчий центр допомоги учасникам бойових дій

(044) 255-84-09; (044) 256-90-76

електронна скринька: pravoato@ssu.gov.ua 

 

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Вітання Голови СБ України

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей станом на 24.04.2017 року

До уваги громадян, які перетинають лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

ПОРЯДОК повернення транспортних засобів з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Розшук

Зайцев Олександр Миколайович
детальніше
Корнєв Олексій Володимирович
детальніше
Мусєєв Максим Сергійович
детальніше

Переглянути повний список