Демократичний контроль

У своїй діяльності Служба безпеки України дотримується належного балансу конфіденційності і відкритості. Адже від першого залежить ефективність її контррозвідувальної діяльності, а від другого – довіра українського суспільства.

Система демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України як важливої складової сектору безпеки й оборони постійно вдосконалюється. Наразі він здійснюється у наступних формах:

  • парламентський контроль
  • президентський контроль
  • антикорупційний контроль
  • фінансовий контроль
  • судовий контроль
  • прокурорський нагляд
  • громадський нагляд.

Парламентський контроль здійснює Верховна Рада України через Уповноваженого з прав людини та профільні комітети (зокрема Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки​ і Комітет з правоохоронної діяльності).

СБУ подає до парламенту щорічний звіт про свою діяльність.

У разі необхідності Верховна Рада може проводити парламентські слухання з питань національної безпеки і оборони, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання. Також парламент і профільні комітети мають право запрошувати і заслуховувати на своїх засіданнях посадових чи службових осіб СБУ, отримувати необхідну інформацію.

Президентський контроль здійснюється шляхом регулярного інформування і доповідей Президенту України про стан виконання СБУ покладених на неї завдань​, надання щорічного письмового звіту про діяльність Служби, а також через Уповноваженого з питань контролю за діяльністю СБУ, Раду національної безпеки і оборони та Ставку Верховного Головнокомандувача (на час дії воєнного стану).

Судовий контроль і прокурорський нагляд здійснюються в частині дотримання законності під час проведення Службою безпеки заходів, що тимчасово обмежують права та свободи людини і громадянина, у рамках досудового розслідування, оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.

У багатьох випадках контррозвідувальні заходи залишаються засекреченими для широкого загалу з міркувань безпеки та охорони державної таємниці.

Проте громадяни можуть брати участь у здійсненні цивільного контролю через громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад або ж особисто шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи безпосередньо до СБУ.

Для звернень громадян в СБУ функціонує цілодобова «гаряча лінія», проводяться особисті прийоми керівників, діє чіткий порядок роботи із заявами та зверненнями, доступу до публічної інформації.

Окрім того, громадські об’єднання можуть здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, проводити громадську експертизу проєктів законів, рішень, програм та представляти свої висновки і пропозиції.

Служба безпеки регулярно інформує суспільство про свою діяльність з допомогою офіційного сайту (ssu.gov.ua), верифікованих сторінок СБУ та регіональних управлінь у соціальних мережах, засобів масової інформації. Щороку видається публічний звіт про результати роботи спецслужби.

Окрім того, Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки передбачає розширення можливостей і механізмів щодо здійснення демократичного цивільного контролю, у тому числі з боку громадськості.