Охорона державної таємниці

Захист державної таємниці – одна з функцій СБУ.

Спецслужба дбає про охорону секретної інформації, розголошення якої може зашкодити національній безпеці. Це, зокрема, відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки тощо. 

Важливість цієї роботи зросла з початку війни. Необхідно забезпечити надійний захист відомостей про підприємства ОПК, нові види озброєння, а також іншої інформації, важливої для оборони нашої країни.

Зусилля співробітників спецслужби спрямовані на те, щоб вчасно виявити та усунути чинники, що створюють передумови до розголошення чи втрати секретних даних.

СБУ постійно локалізує передумови для витоку секретної інформації. Керівництву держави та органів виконавчої влади оперативно надається інформація щодо наявних ризиків і загроз, які мають місце у сфері охорони державної таємниці, для прийняття необхідних управлінських рішень.

За необхідності СБУ здійснює обмін інформацією з обмеженим доступом, зокрема з іноземними партнерами, які надають допомогу нашій державі під час війни.

Наразі Україна має 50 міжнародних договорів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом з іноземними державами та міжнародними організаціями.


Новини по темі

Всі новини