Особливості надання Службою безпеки України відповідей в електронному вигляді

Алгоритм надання відповідей Службою безпеки України про відсутність інформації щодо застосування заборон в електронному вигляді із накладенням електронного цифрового підпису уповноваженою особою (http://lustration.minjust.gov.ua/main/question)

Служба безпеки України (далі – СБУ) як орган перевірки надає передбачені пунктом 29 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, відповіді про наявність або відсутність інформації щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону.

Відповіді на запити стосовно осіб, які надали недостовірні відомості, надаються Службою безпеки України в паперовому вигляді за власноручним підписом уповноваженої посадової особи СБУ.

Відповіді про відсутність інформації щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, надаватимуться Службою безпеки України в електронному вигляді із накладенням електронного цифрового підпису посадовою особою СБУ.

Відповіді надходитимуть у вигляді електронного файлу з розширенням «*.p7s» і будуть надсилатися з електронної поштової скриньки lustration@ssu.gov.ua на електронні адреси запитувачів. Якщо електронна адреса в запиті буде відсутня, то відповідь на нього СБУ надсилатиме на електронну адресу державного органу, органу самоврядування, установи, організації України вищого рівня.

Правові підстави для надання електронної відповіді з накладанням електронного цифрового підпису посадовою особою СБУ містяться в:

Законі України «Про електронний цифровий підпис»;

Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452;

Порядку роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 01.11.2012 № 1600/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.11.2012 за № 1854/22166;

Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198 (далі – Порядок-1886/5).

Отримавши електронне повідомлення про надходження відповіді СБУ, передбаченої законодавством про очищення влади, особа:

1) перевіряє достовірність (переконується у цілісності даних) накладеного електронного цифрового підпису шляхом:

використання інтернет-ресурсу Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України за посиланням:

https://ca.informjust.ua/verify (розділ «Перевірити ЕЦП»);

або

використання програмного забезпечення, яке можна завантажити з інтернет-ресурсу Державного підприємства «Національні інформаційні системи» Акредитованого центру сертифікації ключів органів юстиції України за посиланнями:

https://ca.informjust.ua/download/Soft/EUInstall_for_CA_Informjust.exe;

https://ca.informjust.ua/download/docs/EU13OManual_NAIS.pdf

(інструкція «Настанова оператора»).

2) створює паперовий примірник електронного документа шляхом його виготовлення (друкування) на папері разом з усіма обов’язковими для даного виду документа реквізитами з дотриманням встановленого законодавством порядку їх розміщення, а також з іншими наявними необов’язковими реквізитами.

У центрі нижнього поля лицьового боку бланка з реквізитами (за наявності) та на першому аркуші кожного роздрукованого електронного документа, що складають вхідний електронний документ, проставляє відмітку «Згідно з оригіналом». Засвідчується особистим підписом працівника служби діловодства, який підготував цей документ з паперовим носієм інформації (п. 6 розділу IV Порядку-1886/5)».