Перелік технічних засобів телекомунікацій, в складі яких необхідна наявність технічних засобів, що призначені для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів у телекомунікаційних мережах загального користування України

1. Обладнання фіксованого зв’язку з функціями: міжнародних центрів комутації МЦК; опорно-транзитних телефонних станцій ОПТС та/або з функціями АМТС та прикінцевих АТС; надання інтелектуальних послуг; вузлів спеціальних служб; транзитних пунктів сигналізації STP; програмних комутаторів центрів комутації softswitch class 4 та class 5; центрів обслуговування викликів і контактних центрів; установчо-виробничих АТС (УВАТС) ємністю більше 1000 номерів тощо.

2. Обладнання рухомого (мобільного) зв'язку з функціями: центрів комутації MSC; опорного HLR та гостьового VLR регістрів місцезнаходження; вузлів підтримки GGSN та обслуговування SGSN GPRS; шлюзів обслуговування SGW та пакетного PGW, вузлів MME, PCRF та PCEF мереж стандарту LTE; сервера власних абонентів HSS; глибинної перевірки пакетів DPI; визначення даних місцезнаходження LCS (центра SMLC мереж стандартів GSM/UMTS, центра E-SMLC мереж стандарту LTE та шлюзу GMLC мереж стандартів GSM/UMTS та LTE) тощо.

3. Обладнання радіодоступу до мереж передавання даних, радіозв’язку та комутаційне для центрів комутації фіксованого зв'язку з радіодоступом (крім термінального обладнання).

4. Наземне обладнання систем супутникового зв’язку (крім термінального обладнання).

5. Обладнання передавання даних з функціями: програмних комутаторів центрів комутації softswitch class 4 та class 5, пограничного контролера сеансів зв’язку SBC NGN мереж; вузлів маршрутизації запитань та відповідей між терміналами та вузлами P-CSCF, SIP-проксі та взаємодії з сервером власних абонентів I-CSCF, обслуговування S-CSCF, обслуговування мультимедіа та телефонії MTAS IMS мереж; перетворювання міжстанційної сигналізації та протоколів; глибинної перевірки пакетів DPI тощо.

Примітки.

1. Даний перелік сформований відповідно до пункту 1 Порядку взаємодії між Службою безпеки України та Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України при організації проведення сертифікації технічних засобів телекомунікацій на відповідність вимогам нормативних документів до технічних засобів для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів у телекомунікаційних мережах загального користування України, затвердженого спільним наказом Служби безпеки України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 06.08.2012 № 359/424, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.08.2012 за № 1454/21766.

2. Визначені у цьому Переліку технічні засоби телекомунікацій потребують проведення оцінки відповідності вимогам нормативного документа «Технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у телекомунікаційних мережах загального користування України. Загальні технічні вимоги», затвердженого спільним наказом Служби безпеки України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04.09.2018 № 1519/533.

3. У цьому документі використані наступні скорочення:

DPI - Deep Packet Inspection (глибинна перевірка пакетів);

E-SMLC - Evolved Serving Mobile Location Centre (центр визначення даних місцезнаходження абонентів рухомого (мобільного) зв’язку мереж стандарту LTE);

GGSN - Gateway GPRS Support Node (вузол підтримки шлюзу GPRS);

GMLC - Gateway Mobile Location Centre (шлюз центру визначення даних місцезнаходження абонентів рухомого (мобільного) зв’язку мереж стандартів GSM/UMTS та LTE);

GPRS - General Packet Radio Service (служба пакетного радіозв’язку загального користування);

GSM - Global System for Mobile Communications (глобальна система рухомого (мобільного) зв’язку);

HLR - Home Location Register (опорний регістр місцезнаходження);

HSS - Home Subscriber Server (сервер власних абонентів);

IMS - IP Multimedia Subsystem (мультимедійна IP – підсистема);

I-CSCF - Interrogating - Call Session Control Function (вузол IMS мережі, що реалізує функцію SIP-проксі та взаємодії з HSS);

LCS - Location Service (сервіс з визначення даних місцезнаходження);

LTE - Long Term Evolution (технологія довготривалого розвитку);

MME - Mobility Management Entity (вузол мережі стандарту LTE з управління мобільністю);

MSC - Mobile Switching Center (центр комутації рухомого (мобільного) зв’язку);

MTAS - Multimedia Telephony Appliсation Serving (вузол обслуговування мультимедіа та телефонії);

NGN - Next Generation Network (мережа наступного покоління);

PCC - Policy and Charging Control (контроль якості обслуговування та управління тарифікацією, дозвіл/заборона сервісів для абонента);

PCEF - Policy and Charging Enforcement Function (вузол мережі стандарту LTE з застосування PCC рішень);

PCRF - Policy and Charging Rules Function (вузол мережі стандарту LTE з прийняття PCC рішень);

PGW - Packet Gateway (пакетний шлюз мережі стандарту LTE);

P-CSCF - Proxy - Call Session Control Function (вузіл IMS мережі, що реалізує функцію маршрутизації запитань та відповідей між терміналами та вузлами IMS мережі);

SBC - Session Border Controller (пограничний контролер сенсів зв’язку);

SGSN - Serving GPRS Support Node (обслуговуючий вузол GPRS);

SGW - Serving Gateway (обслуговуючий шлюз мережі стандарту LTE);

SIP - Session Initiation Protocol (протокол ініціювання сеансу);

SMLC - Serving Mobile Location Centre (центр визначення даних місцезнаходження абонентів рухомого (мобільного) зв’язку мереж стандарту GSM/UMTS);

STP - Signaling Transfer Point (транзитній пункт сигналізації ЗКС-7);

S-CSCF - Serving - Call Session Control Function (вузол IMS мережі, що реалізує функцію обслуговування);

UMTS - Universal Mobile Telecommunications Systems (універсальна система рухомого (мобільного) зв’язку);

VLR - Visitor Location Register (гостьовий регістр місцезнаходження).