Регуляторна діяльність

Технічні засоби Технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових, контррозвідувальних, розвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій в електронних комунікаційних мережах загального користування України. Загальні технічні вимоги. Звіт Про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Аналіз регуляторного впливу До проекту наказу Центрального управління Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання” Перелік технічних засобів телекомунікацій В складі яких необхідна наявність технічних засобів, що призначені для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів у телекомунікаційних мережах загального користування України Звіт Про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Звіт Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Повідомлення ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Проект постанови КМУ Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації Документ Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ ПЛАН з підготовки проектів регуляторних актів СБУ на 2021 Документ Про затвердження Положения про порядок обміну інформацісю з використанням адаптованого програмного продукту Malware Information Sharing Platform and Threat Sharing “Ukrainian Advantage” (MISP-UA) Повідомлення Про оприлюднення проектів Правил антитерористичної безпеки та постанови Кабінету Міністрів України про їх затвердження. Зауваження і пропозиції до зазначених проектів нормативно-правових актів приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами: Служба безпеки України, вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601; e-mail: atc@ssu.gov.ua; тел.: (044) 288-50-29. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; e-mail: inform@drs.gov.ua. Дата оприлюднення - 14 грудня 2021 року. Повідомлення Про повторне оприлюднення доопрацьованого проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Доопрацьований проект постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Доопрацьований Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ План діяльності Служби безпеки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік Документ Зміни до Плану регуляторних актів на 2022 рік Документ ЗВІТ про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2023 року № 1005 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації» Документ Проект постанови КМУ про затвердження Правил антитерористичної безпеки Документ Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил антитерористичної безпеки” Документ ПЛАН діяльності Служби безпеки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2024 рік Документ ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил антитерористичної безпеки” Документ Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу ЦУ СБУ «Про затвердження Інструкції з організації надання висновків Служби безпеки України в галузі державного експортного контролю» Документ ПЛАН діяльності Служби безпеки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2024 рік Документ Повідомлення про оприлюднення проекту наказу ЦУ СБУ «Про затвердження Інструкції з організації надання висновків Служби безпеки України в галузі державного експортного контролю» Проєкт наказу ЦУ СБУ Про затвердження Інструкції з організації надання висновків Служби безпеки України в галузі державного експортного контролю