Регуляторна діяльність

Технічні засоби Технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових, контррозвідувальних, розвідувальних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій в електронних комунікаційних мережах загального користування України. Загальні технічні вимоги. Звіт Про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Аналіз регуляторного впливу До проекту наказу Центрального управління Служби безпеки України “Про затвердження Інструкції з організації продовольчого забезпечення Служби безпеки України шляхом залучення суб’єктів господарювання” Перелік технічних засобів телекомунікацій В складі яких необхідна наявність технічних засобів, що призначені для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів у телекомунікаційних мережах загального користування України Звіт Про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Звіт Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Повідомлення ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Проект постанови КМУ Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації Документ Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ ПЛАН з підготовки проектів регуляторних актів СБУ на 2021 Документ Про затвердження Положения про порядок обміну інформацісю з використанням адаптованого програмного продукту Malware Information Sharing Platform and Threat Sharing “Ukrainian Advantage” (MISP-UA) Повідомлення Про оприлюднення проектів Правил антитерористичної безпеки та постанови Кабінету Міністрів України про їх затвердження. Зауваження і пропозиції до зазначених проектів нормативно-правових актів приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця за адресами: Служба безпеки України, вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601; e-mail: atc@ssu.gov.ua; тел.: (044) 288-50-29. Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011; e-mail: inform@drs.gov.ua. Дата оприлюднення - 14 грудня 2021 року. Повідомлення Про повторне оприлюднення доопрацьованого проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Доопрацьований проект постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ Доопрацьований Аналіз регуляторного впливу до проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації” Документ План діяльності Служби безпеки України з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік Документ Зміни до Плану регуляторних актів на 2022 рік