Щодо порядку отримання посвідчення наявності допуску до державної таємниці в рамках надання громадянам України доступу до інформації ЄС з обмеженим доступом

Відповідно до вимог пункту 1 статті 7 Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом, від 13 червня 2005 року (ратифікована Законом України від 20 грудня 2006 року № 499-V, далі – Угода про безпеку) сторони забезпечують, щоб усі особи, які в ході виконання своїх службових обов'язків потребують доступу або за їхніми обов'язками чи функціями їм дозволяється мати доступ до інформації з обмеженим доступом, наданої чи одержаної в обмін відповідно до цієї Угоди, заздалегідь пройшли належну процедуру перевірки у зв'язку з допуском перед тим, як отримають доступ до такої інформації.

У зв’язку з цим, громадянам України, яких планується залучити до програм співробітництва з інституціями Європейського Союзу, що передбачають отримання доступу до інформації ЄС з грифом CONFIDENTIEL UE (еквівалент «Таємно») та вище, Службою безпеки України оформлюється посвідчення, що підтверджує наявність в українського представника допуску до державної таємниці за відповідною формою.

Так, під час дії на території України правового режиму воєнного або надзвичайного стану для оформлення посвідчення наявності допуску до державної таємниці державними органами, органами військового управління Збройних Сил України, іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами (у тому числі спеціального призначення), підприємствами, установами, організаціями до Служби безпеки України надсилається запит, в якому мають зазначатися мінімально такі відомості, як:

  • обґрунтування необхідності оформлення посвідчення (зокрема, вказується програма співробітництва, мета та тривалість робіт, що здійснюватимуться в рамках вказаної програми);
  • прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження особи, якій потрібно посвідчення, українською та англійською мовами (за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон – відповідно до записів у ньому);
  • громадянство;
  • серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ким виданий (за можливості надсилається копія такого паспорта);
  • ступінь обмеження доступу до інформації ЄС, до якої передбачається надати доступ особі;
  • проведення інструктажу щодо правил безпеки з охорони інформації ЄС з обмеженим доступом і правових та дисциплінарних наслідків порушень таких правил шляхом ознайомлення з положеннями Угоди про безпеку та Домовленостей про безпеку між Службою безпеки України та Управлінням безпеки Генерального секретаріату Ради ЄС і Департаментом безпеки Європейської Комісії стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, якою обмінюються Україна та ЄС, від 16 січня 2006 року.

До запиту для оформлення посвідчення наявності допуску до державної таємниці додається копія зворотної сторони облікової картки громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці (у разі, якщо форма допуску до державної таємниці знижувалася, додається копія зворотної сторони облікової картки про надання та зниження такого допуску).

На підставі запиту, поданих документів та наявної інформації органом Служби безпеки України приймається рішення про оформлення громадянину України посвідчення наявності допуску до державної таємниці.

Посвідчення наявності допуску до державної таємниці оформлюється безкоштовно.