Загальні питання працевлаштування

Оновлення Служби неможливе без нових підходів до підбору кадрів.

Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України.

До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки.

Питання вступу до вищих військових навчальних закладів СБУ (Національна академія Служби безпеки України, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”) окремо висвітлено на веб-сайті СБУ у відповідних розділах.

Трудові відносини, у тому числі питання працевлаштування на роботу в СБУ за трудовим договором, регулюються Кодексом законів про працю України.

Питання, пов’язані з проходженням державної служби, регламентуються Законом України “Про державну службу України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” тощо.

Проходження військової служби в СБУ здійснюється на підставі законодавчих актів, які стосуються військової сфери, зокрема законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Статутів Збройних Сил України, Указу Президента України від 27.12.2007 № 1262 “Про затвердження Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України”, наказу СБУ від 14.10.2008 № 772, зареєстрований в Мін’юсті України 31.12.2008 за № 1323/16014, “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України” тощо.