Загальні вимоги до оформлення звернень громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записуються (реєструються) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім'я, по батькові
  • місце проживання громадянина
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути вказано електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Зокрема застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення без кваліфікованого електронного підпису надсилається у вигляді сканованого або сфотографованого письмового звернення з підписом заявника та зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж за десять днів від дня його надходження.

Подати звернення до Центрального управління СБ України:

Особистий прийом громадян проводиться у будні дні з 9:00 до 18:00 (з 13:00 до 14:00 перерва) за адресою: м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 16, каб. 101.