Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації”

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 669 “Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації”

(далі – Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Служба безпеки України

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття Постанови є:

 • удосконалення механізму контролю над обігом спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;
 • забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (далі – господарська діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ);
 • надання суб’єктам господарювання дієвого механізму захисту своїх прав під час провадження вказаного виду господарської діяльності.


4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 11 червня 2018 року по 03 липня 2018 року

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Виходячи з цілей державного регулювання, а також відповідно до Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2004р. № 308, для відстеження результативності регуляторного акта обрано такі показники:

 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;
 • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта (кількість ліцензіатів);
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
 • кількість виданих органом ліцензування розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, актів про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, установлених для зазначеного виду господарської діяльності, кількість актів про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії;
 • дані щодо кількості осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Для визначення кількісних значень статистичних показників результативності використовувалися офіційні статистичні дані, які подавалися органом ліцензування зі звітами до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та дані, які подавалися ліцензіатами до органу ліцензування за визначеними Ліцензійними умовами звітами, а також матеріали планових перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Враховуючи, що більшість обраних показників результативності акта є обов’язковими, стосовно їх кількісних значень слід зазначити наступне:

 • розмір надходжень до державного бюджету, залежить від внесеної суб’єктами господарювання плати за видачу ліценцій (п. 5 ст. 14 Закону «Про ліцензування господарської діяльності»);
 • розмір коштів і час, що витрачалися суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, залежить від обраних ними видів робіт у  межах виду господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ, та зумовлюється необхідністю виконання кадрових, організаційних, технологічних, спеціальних та інших вимог, що встановлюються ліцензійними умовами провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта досягнуто шляхом розміщення Постанови на офіційному веб-сайті Служби безпеки України у мережі Інтернет.

Кількісні значення статистичних показників результативності, які взято за період з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року, наведено нижче

Сума надходжень до бюджету від плати за отримання ліцензії. - 17348 грн.

Кількість ліцензіатів на кінцевий період відстеження - 35.

Кількість виданих ліцензій на провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ - 12.

Кількість виданих органом ліцензування розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов - 1.

Кількість актів про:

невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - 0;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності - 0;

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензії - 0.

Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення - 0.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторним актом конкретизовано вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатами, вичерпний перелік документів,

що додаються до заяви про отримання ліцензії, єдиний підхід для ідентифікації технічних засобів та визначення їх належності до СТЗ.

Реалізація зазначеного акта сприятиме удосконаленню правового регулювання порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ та контролю за обігом СТЗ.

Голова Служби безпеки України, В. Грицак

"18" липня 2018 року