Видання ГДА

1997 рік

У виданні «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи» представлено недоступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний матеріал, який зберігається у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Автори книги розповідають про долі відповідальних працівників ЧК-ГПУ-НК.ВД в Україні, про роль, яку відігравали вони в утвердженні тоталітарного режиму.

При цьому, сторінки біографій керівних чекістів відтворюються вперше і позбавлені традиційних і культивованих в колишньому СРСР та в Україні стереотипів в оцінках діяльності ЧК-ГПУ-НКВД.

У книзі містяться унікальні документи, а також довідкові матеріали, що розкривають “кухню” роботи чекістських органів, їхню справжню функцію в системі більшовицької державності, висвітлюють біографії багатьох діячів ЧК-ГПУ-НКВД.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

2003 рік

У виданні «Київ у дні нацистської навали» представлено документи які показують життя Києва у перші місяці війни, в період нацистської окупації і на завершальному етапі найбільшого в історії людства збройного конфлікту.

У книзі висвітлено ті сфери суспільного життя, які донині здебільшого перебували за межами наукових студій, іншими словами, - розкрити маловідомі аспекти історії столиці України періоду Другої світової війни через документальні матеріали радянських спецслужб.

Основний масив документів збірника, більшість з яких вперше побачить світ, виявлено у фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України.

Використано також документи Державного архіву Міністерства внутрішніх справ України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України і Архіву Міністерства оборони Російської Федерації.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією Києва в період Другої світової війни.