Антитерористичний центр при СБУ

Одним із основних завдань Служби безпеки України є запобігання, виявлення та припинення тероризму.

Для цього при СБУ діє Антитерористичний центр (АТЦ), створений у грудні 1998 року Указом Президента України.

Саме АТЦ координує діяльність усіх суб'єктів боротьби з тероризмом. Зокрема, для протидії терактам, які несуть загрозу життю і здоров'ю людей, а також для запобігання диверсіям на об'єктах критичної інфраструктури тощо.

Правовою основою діяльності АТЦ є Конституція України, закон «Про боротьбу з тероризмом», положення «Про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах СБУ», інші нормативні акти. 

Антитерористичний центр складається з:

  • міжвідомчої координаційної комісії
  • Штабу АТЦ (організовує поточну роботу)
  • координаційних груп та їхніх штабів при регіональних органах СБУ.

У разі необхідності у складі АТЦ можуть створюватися і діяти військово-цивільні адміністрації.

Ці тимчасові державні органи не лише беруть участь у протидії диверсійним проявам і терактам, а й забезпечують дотримання законів України, безпеки та правопорядку в районі проведення антитерористичної операції.

Антитерористична система України

З 2016 року в Україні функціонує Єдина державна система запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків (постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92).